1. = Nº 27 =

  = Nº 27 =

 2. = C A L I L O V E =    

Orange County=Costa Mesa

  = C A L I L O V E =    

  Orange County=Costa Mesa

 3. everyonedies:

= T O U C H =

  everyonedies:

  = T O U C H =

  (via sirkka)

 4. fuckyeahdreadlocks:

judesgotit.tumblr.com

  fuckyeahdreadlocks:

  judesgotit.tumblr.com

 5. =  D  R   U   N   K  =

  =  D  R   U   N   K  =

 6. = H A R R Y P O T T A C O M E S T O H O G W A R T S =

  = H A R R Y P O T T A C O M E S T O H O G W A R T S =

 7. = I T H U R T S =

  = I T H U R T S =

 8. = S A V E U S =

  = S A V E U S =

 9. =  G L A S S = 

  =  G L A S S = 

 10. = C =

  = C =

 11. = N O T A P U P P E T =

  = N O T A P U P P E T =

 12. = F A L L =

  = F A L L =

Otlet's Shelf theme by Andrew LeClair & Rob Giampietro.